You are currently viewing Cele

Cele

Jeśli zastanowimy się nad naszą aktywnością, okaże się, że wszystkie działania, które podejmujemy, zawsze mają jakiś cel. Często cel ten jest niewypowiedziany albo nawet nieuświadomiony. Z drugiej strony nie ma chyba na świecie nikogo, komu chociaż raz nie udało się zrealizować jakiegoś celu. Od jutra joga? Schudniesz trochę? Będziesz więcej czytać? Będziesz się rozwijać? Będziesz dobrze zarabiać?

Czemu dobre sformułowanie celu pomaga w jego osiągnięciu? Bo dobrze sformułowany cel motywuje do pracy, wyznacza koniec zadania i daje poczucie sukcesu. Czyli potrzebujemy mądrej, sprytnej metody, a taką właśnie jest metoda SMART. Określa ona wymiary, które charakteryzują cel:

S (specific) – konkretny. „Będę najlepszy” nie jest konkretne. Doprecyzuj, o co dokładnie ci chodzi. Cel musi być jednoznacznie określony.

M (measurable) – mierzalny. Cel musi dać się zmierzyć, najlepiej wyraź go liczbowo.

A (achievable) – osiągalny. Cel musi być w twoim zasięgu. Jeśli teraz przebiegasz 5km, nie zakładaj, że za miesiąc przebiegniesz maraton. W naszej obecnej sytuacji najlepiej wyznaczać cele krótkoterminowe.

R (relevant) – ważny. Cel musi mieć dla ciebie znaczenie. Jego osiągnięcie musi być czymś istotnym.

T (time-bound) – określony w czasie. Cel musi mieć termin realizacji. Bez tego bardzo trudne jest monitorowanie postępów.

Chcesz być sprytniejszy? Spróbuj SMARTER:

E (exciting) – ekscytujący. Cel musi dostarczać pozytywnych emocji, które pomagają przekraczać granice komfortu.

R (recorded) – zapisany. Zapisanie celu działa motywująco, bo w każdym momencie możemy się do niego odwołać.

Formułowanie celów tymi metodami może być pracochłonne, ale doświadczenie pokazuje, że jeżeli zrobisz to dobrze, masz dużo większe szanse na osiągnięcie sukcesu.

Pora na wyznaczenie TWOJEGO celu. Pomoże ci w tym opracowana przeze mnie karta pracy.