Biofeedback jest nieinwazyjną techniką treningu mózgu.

Osoba trenująca ma przyklejone do powierzchni głowy elektrody, które przekazują sygnały z mózgu do komputera. Dzięki informacji zwrotnej na monitorze wiemy, kiedy aktywność mózgu wzrasta w pożądanym paśmie częstotliwości fal. A to pozwala uczyć się reakcji swojego mózgu i modyfikować jego pracę tak, aby był jak najbardziej efektywny. 

Trening biofeedback jest wykorzystywany do wzmacniania pracy mentalnej i do osiągania jak najwyższej gotowości do walki sportowej. Zwiększa on koncentrację uwagi, poprawia motorykę ciała, polepsza samopoczucie i podnosi wiarę we własne możliwości. Jest skuteczny w terapii nadmiernego napięcia i stresu oraz odczuwanej presji

Co ważne dla sportowców, biofeedback pomaga też w poprawianiu czasu reakcji, uczy relaksacji oddechowej, wzmacnia wolę walki i pewność siebie, pomaga wrócić do sprawności po kontuzji i eliminuje napięcia mięśniowe

Biofeedback stosowany jest również przy trudnościach z uczeniem się (m. in. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), trudnościach z rozwojem mowy, zaburzeniach nastroju i snu, napięciowych bólach głowy, zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego.

Z pomocą biofeedbacku można też skutecznie pomagać w takich zaburzeniach jak: ADHD, anoreksja, bulimia, padaczka, uzależnienia, nerwice, zaburzenia pamięci, zaburzona samoocena.

Po systematycznych treningach można zauważyć wiele korzyści, przede wszystkim są to:

 • lepsza koncentracja uwagi,
 • zwiększona odporność na stres i presję,
 • wzrost kreatywności,
 • lepsza samokontrola,
 • lepsza pamięć,
 • poprawa samopoczucia,
 • łatwiejsze uczenie się,
 • zwiększona produktywność,
 • zahamowanie lęków i tremy,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji,
 • skrócenie czasu reakcji,
 • głębszy i łatwiej osiągalny relaks,
 • zwiększenie pewności siebie,
 • rozwój samoświadomości,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej,
 • lepsza integracja ciała i umysłu.