Psychologia Sportu

Czym jest psychologia sportu?

Teoretyczna psychologia sportu zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem psychologicznych aspektów, które występują w sporcie.

Natomiast praktyczna psychologia sportu wykorzystuje te teorie, techniki i metody w celu poprawienia możliwych osiągnięć zawodowych sportowców i osób amatorsko uprawiających sport.

Obszary, z którymi pracuje psycholog sportu, to między innymi: radzenie sobie ze stresem i z presją, koncentracja i uważność, wyznaczanie celów, wzmacnianie pewności siebie, integracja zespołu, poprawa komunikacji między zawodnikami, trenerami, rodzicami, sponsorami czy innymi członkami zespołu lub klubu, a także wiele innych.

Psychologia sportu jest coraz bardziej popularna, zmienia się też podejście ludzi do treningu mentalnego. Coraz częściej wykorzystuje się ją w celu poprawy osiągnięć i rozwoju osobistego sportowców. Trening mentalny wielu sportowcom pomógł już wejść na drogę do realizacji różnych sportowych celów. Kolejni sportowcy również chcą osiągać rekordy życiowe, rekordy świata czy zdobywać medale, a taki trening w zakresie odporności i siły psychicznej może im w tym tylko pomóc.

Psychologia sportu z dobrego sportowca może zrobić jeszcze lepszego!

Oferta

Spotkania indywidualne

Warsztaty grupowe

Współpraca z klubami

Szkolenia i wykłady edukacyjne

Treningi BIOFEEDBACK

Konsultacje psychologiczne

Skorzystaj z usług psychologa sportu, jeśli:

jesteś zawodnikiem i chcesz poprawić swoje osiągnięcia sportowe; nauczyć się technik koncentracji, relaksacji czy skutecznej regeneracji psychofizycznej, chcesz lepiej radzić sobie ze stresem i presją podczas zawodów, chcesz budować dobre relacje ze swoim zespołem i trenerami

jesteś trenerem i zależy ci na budowaniu „team spirit” swojego zespołu, chcesz doskonalić umiejętności komunikacji i motywacji, pomóc swojemu zawodnikowi w poradzeniu sobie z trudnościami i osiąganiu zakładanych celów

jesteś rodzicem i chcesz wspierać swojego młodego sportowca, a także zależy ci, aby osiągając sukcesy, czerpał ze sportu wiele radości

Skontaktuj się

ul. Kołłątaja 11/26
45-064 Opole
+48 504 522 855
monika.bazi@op.pl

Monika Bązi
Psycholożka