Spotkania indywidualne – sesje w gabinecie; dla zawodników, trenerów, sędziów, rodziców i rodzin zawodników oraz osób amatorsko uprawiających sport. Współpraca polegająca na zwiększaniu skuteczności sportowej oraz ogólnej samoświadomości. Główne obszary pracy: radzenie sobie ze stresem i presją, koncentracja i uważność, wyznaczanie celów, wzmacnianie pewności siebie. W ofercie znajduje się również wsparcie w kryzysowych etapach kariery, m.in. podczas przechodzenia na „sportową emeryturę”, przejścia z poziomu juniora do sportu seniorskiego, powrotu do zmagań sportowych po kontuzji.

Cena: 150zł

Warsztaty grupowe – zajęcia, ćwiczenia i warsztaty dla drużyn, zespołów, klubów czy organizacji sportowych. Główne obszary pracy: integracja zespołu, poprawa komunikacji między zawodnikami, trenerami, rodzicami, sponsorami, sztabem medycznym i innymi członkami zespołu lub klubu. W ofercie znajdują się również grupowe treningi z zakresu działania pod presją, koncentracji uwagi, umiejętności wyznaczania celów i innych kompetencji.

Cena: w zależności od liczebności grupy i długości zajęć: od 200 zł

Stała współpraca z klubami – kompleksowy zakres działań, zawierający połączenie spotkań indywidualnych z zawodnikami i innymi członkami klubu oraz warsztatów i treningów grupowych. Współpraca skierowana ku zmaksymalizowaniu efektów działań na każdej płaszczyźnie klubowej oraz budowaniu „team spirit” całego zespołu.

Cena: dopasowywana indywidualnie w zależności od okresu i zakresu współpracy

Szkolenia i wykłady edukacyjne – szkolenia z zakresu teoretycznej i praktycznej psychologii sportu; dla zawodników, trenerów, sędziów, rodziców. Możliwość poznania teorii oraz praktycznych zajęć treningowych w zakresie poprawy funkcji psychomotorycznych i poznawczych. Organizuję również szkolenia z doskonalenia kompetencji miękkich, m.in. z komunikacji, asertywności, rozwiązywania problemów i konfliktów, umiejętności współpracy, zarządzania czasem, motywacji, zarządzania zespołem i innych.

Cena: w zależności od liczby godzin i liczebności grupy: od 200 zł

Trening BIOFEEDBACK – tzw. trening mózgu; wzmacnia pracę mentalną i jest wykorzystywany do pomocy w osiąganiu jak najwyższej gotowości do walki sportowej. Zwiększa koncentrację uwagi, poprawia motorykę, polepsza samopoczucie. Jest skuteczny w terapii nadmiernego napięcia i stresu oraz odczuwanej presji. Pomaga w poprawianiu czasu reakcji, uczy relaksacji oddechowej, wzmacnia wolę walki i pewność siebie, pomaga wrócić do sprawności po kontuzji, eliminuje napięcia mięśniowe.

Cena: 60-100zł za trening; przy zapłacie z góry za cały pakiet – niższa cena

Konsultacje psychologiczne i sesje terapeutyczne w nurcie terapii TSR – spotkania dla wszystkich zainteresowanych, sesje nie tylko dla sportowców.

Cena: 150zł

 

*** wszystkie vouchery ważne są rok od daty zakupu